O Kancelarii

Posiadamy wiedzę, umiejętności i doświadczenie.
Doradzamy firmom korzystne rozwiązania.
Jesteśmy specjalistami od prawa, podatków i księgowości.


Oferujemy kompleksową obsługę obejmującą bieżące doradztwo gospodarcze i prawne we wszystkich aspektach działalności naszych klientów, w szczególności w zakresie rachunkowości i podatków, kontraktów handlowych, reprezentacji przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz urzędami. Świadczymy usługi na rzecz polskich i zagranicznych małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji non-profit, instytucji państwowych i samorządowych, osób prawnych oraz osób fizycznych.

Nasi klienci nie muszą myśleć o formalnościach, dokumentach i terminach, które nakładają na nich przepisy. Tym wszystkim zajmuje się zespół Ekspertax.

Pracownicy Spółki Ekspertax posiadają wieloletnie doświadczenie, zarówno w prowadzeniu działalności indywidualnej, jak i w pracy w kancelariach prawnych, biurach rachunkowych. Osoby zatrudnione w Ekspertax sp. z o.o. są ekspertami w swoich dziedzinach nie tylko w zakresie prawa polskiego, ale również unijnego.

Ekspertax sp. z o.o. świadczy usługi w ramach stałej obsługi prawnej i podatkowej, jak również zleceń jednostkowych. Poza reprezentowaniem klientów przed sądami administracyjnymi i innymi organami administracji oferujemy także inne usługi prawne, takie jak prowadzenie negocjacji, sporządzanie opinii prawnych i analiz, sporządzanie projektów umów, statutów i innych aktów prawnych oraz obsługę korporacyjną przedsiębiorstw.

Nasze działania przekładają się w prosty sposób na zmniejszenie obciążeń podatkowych zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. W odpowiedzialny sposób dbamy o minimalizację ryzyka podatkowego.

Usługi świadczymy w języku polskim, angielskim oraz hiszpańskim.

Spółka posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do świadczenia ww. usług, m.in. certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 41398/2010 oraz wpis w rejestrze osób prawnych uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego, nr wpisu 422. Posiadamy również wymagane ubezpieczenie OC.

Jesteśmy głęboko przekonani, iż nasza wiedza i umiejętności zawodowe pozwolą rozstrzygnąć wszelkie kwestie związane z zagadnieniami prawnymi, podatkowymi i rachunkowymi objętymi przedmiotem zlecenia w sposób dla Państwa najkorzystniejszy. Zachęcamy do współpracy!