Doradztwo prawne i gospodarcze

Obsługujemy przede wszystkim podmioty gospodarcze

W ramach doradztwa prawno-gospodarczego sporządzamy i opiniujemy umowy, doradzamy w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomoc w wypracowaniu koncepcji przedsięwzięcia (modelu biznesowego). Udzielamy również porad i opinii oraz odpowiedzi na indywidualne pytania z zakresu prawa pracy.

Nasza specjalność to prawo handlowe, w szczególności tworzenie i likwidacja spółek, analizy prawne, doradztwo w zakresie bieżącej działalności, obsługa organów spółek, przekształcanie, łączenie i przejmowanie spółek, due diligence przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw, w tym na potrzeby banków i instytucji finansowych.

Analizujemy projekty prowadzenia biznesu, projekty umów oraz opiniujemy pomysły na przedsięwzięcia biznesowe pod kątem prawnym i podatkowym oraz udzielamy rzetelnej rekomendacji dla ich realizacji. Pomagamy przy tworzeniu i rejestracji podmiotów gospodarczych w odpowiednich rejestrach, w szczególności w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dokonujemy aktualizacji danych rejestrowych.

Przygotowujemy dokumentację aplikacyjną dla projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Oferujemy doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego programu pomocowego oraz wniosku o dofinansowanie. Sporządzamy dokumenty niezbędne w celu pozyskania dofinansowania z unijnych programów pomocowych.

Rejestrujemy zagraniczne podmioty gospodarcze i ich oddziały oraz przedstawicielstwa. Zapewniamy obsługę porejestracyjną i biurową zarejestrowanych spółek off shore.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami: kancelaria@ekspertax.pl