Nasz zespół

Nasz zespół tworzą specjaliści, którzy zdobywali wiedzę i doskonalili swoje kompetencje pracując dla podmiotów działających w różnych obszarach gospodarki.

Tomasz Boboryk

Specjalizacja: rachunkowość i finanse,
prawo podatkowe
kadry i płace

Tomasz jest głównym księgowym i prowadzi nadzór merytoryczny i organizacyjny nad zespołem finansowo-księgowym. Zajmuje się zagadnieniami podatkowymi oraz rachunkowymi związanymi z prowadzeniem przedsiębiorstw oraz organizacji non profit. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. Współpracuje z Ekspertax Sp. z o.o. od 2014 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: Rachunkowość. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 41398/2010.

Mariusz Bystrzycki
Specjalizacja: rachunkowość,  prawo cywilne
prawo spółek, prawo podatkowe
Język: angielski

Mariusz jest biegłym rewidentem i radcą prawnym. W swojej długoletniej karierze zawodowej prowadził sprawy korporacyjne, połączenia, przekształcenia i podziały. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dorota Ryterska
Specjalizacja: prawo podatkowe,
prawo gospodarcze, prawo autorskie
Język: angielski i hiszpański

Dorota jest założycielem i udziałowcem Ekspertax Sp. z o.o. Jest prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym i prawie autorskim. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, studiów podyplomowych Prawo Unii Europejskiej na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów Rachunkowości i Podatków Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest wieloletnim redaktorem merytorycznym wydawnictw fachowych dla księgowych i przedsiębiorców. Doświadczenie zawodowe zdobyła także jako pracownik organów podatkowych i organów celnych. Jest autorką wielu artykułów na temat prawa podatkowego, opublikowanych m.in. w Rzeczpospolitej i Monitorze Podatkowym.

Marian Szałucki
Specjalizacja: prawo gospodarcze,
prawo ubezpieczeń społecznych,
prawo administracyjne i egzekucja administracyjna
oraz prawo podatkowe

Marian jest doradcą podatkowym (nr wpisu 1054). Kieruje pracami zespołu podatkowego kancelarii. Jest założycielem i udziałowcem Ekspertax Sp. z o.o. Usługowo prawem podatkowym zajmuje się od 1992 r. W latach 2000 – 2004 prowadził wykłady na kursach organizowanych przez Gdańską Akademię Kształcenia Zawodowego. Jest autorem wielu publikacji i artykułów, m.in. w Rzeczpospolitej i Monitorze Podatkowym. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie podatkowym, prawie administracyjnym, prawie spółdzielczym i prawie ubezpieczeń społecznych oraz postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prowadzi szkolenia z prawa podatkowego dla księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

Tadeusz Waślicki
Specjalizacja: rachunkowość i finanse,
prawo podatkowe

Tadeusz jest biegłym rewidentem. Jest założycielem i udziałowcem Ekspertax Sp z o.o. Finansami i rachunkowością przedsiębiorstw zajmuje się od 1991 r. Ukończył podyplomowe studia w zakresie prawa gospodarczego i administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia podatkowe w Szkole Głównej Handlowej. Od 1991 r.  Jest autorem ponad 300 artykułów oraz zeszytów specjalnych z zakresu rachunkowości i podatków a także czterech książek, m.in. „Excel dla księgowych” oraz „Zakładowego Planu Kont dla Spółek Prawa Handlowego, napisanej razem ze Stanisławem Kocem, która od lat jest podstawą dokumentacji polityki rachunkowości w wielu firmach, nie tylko w spółkach handlowych.