Usługi księgowe

Jesteś w dobrych rękach

Specjalizujemy się w świadczeniu usług outsourcingu księgowo-kadrowego. Jesteśmy specjalistami od tzw. trudnych przypadków. Ponieważ każda firma ma swoją specyfikę, każdorazowo dostosowujemy model współpracy do potrzeb konkretnego klienta. Przejmując na siebie całkowicie odpowiedzialność, prowadzimy księgi rachunkowe, księgi podatkowe oraz sprawy kadrowo-płacowe klientów. Sporządzamy także roczne sprawozdania finansowe według ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF. Ewidencję kosztów prowadzimy według indywidualnie opracowanego planu kont i polityki rachunkowości. 

Sporządzamy miesięczne raporty dla kierownictwa spółek i udziałowców na podstawie bieżących danych księgowych. Dzięki nam klient ma zapewniony stały wgląd w wyniki swoich działań biznesowych i zawsze ma kontakt z głównym księgowym oraz wewnętrzny nadzór biegłego rewidenta.
Na życzenie klienta prowadzimy wszelkiego rodzaju ewidencje i sporządzamy analizy ekonomiczne, które ułatwiają i pozwalają efektywniej prowadzić działalność gospodarczą.

Sporządzamy przeglądy i audyty księgowe dokumentacji klientów, dzięki czemu najczęściej okazuje się, że można odzyskać nadpłacony podatek dochodowy, VAT lub składki na ubezpieczenia społeczne. Oceniamy stosowane rozwiązania informatyczne w księgowości, rekomendujemy efektywniejsze i lepsze rozwiązania. Wspieramy merytorycznie wdrożenie zmian w systemach księgowych lub przejście na nowy system informatyczny.

Zapewniamy obsługę księgową spółek off shore zarejestrowanych za granicą.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami: kancelaria@ekspertax.pl