Blog

Kto nie skorzysta z dobrodziejstw jakie niesie split payment?

podatnik pod lupą

Korzyści związanych z obniżonymi sankcjami VAT oraz niższymi odsetkami, które daje split payment, nie otrzymają podatnicy, którzy wiedzieli, że faktura zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: została wystawiona przez podmiot nieistniejący, stwierdza czynności, które nie zostały dokonane, podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art….

Dalej

Komornik również nie dostanie pieniędzy z bezpiecznego rachunku VAT

court-615397_1280

Środki pieniężne zgromadzone: na rachunku VAT oraz na rachunku rozliczeniowym w wysokości odpowiadającej kwocie podatku VAT wskazanej w komunikacie przelewu – będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji lub zabezpieczenia innych należności niż podatek VAT. Wierzytelności z rachunku VAT nie będą mogły być przedmiotem…

Dalej

Jake są skutki wykreślenia podatnika z rejestru?

opłata recyklingowa 2016

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejny raz opowiedział się za podstawową zasadą podatku VAT, tj. prawem do odliczenia i zasadą neutralności podatku dla podatnika VAT. W wyroku z dnia 19 października 2017 r. (sprawa C‑101/16) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Dyrektywę Rady 2006/112/WE należy interpretować w ten sposób, że stoi…

Dalej

Przelewy z bezpiecznego rachunku VAT do urzędu skarbowego

pracownik księgowości

Z przelewami z bezpiecznego rachunku VAT wiążą się pewne specyficzne zasady uznawania i obciążania tego rachunku przez bank. Podatnik będzie mógł wydać dyspozycję spłaty całej wartości z faktury lub tylko całego VAT lub tylko części VAT. W przypadku realizacji przelewu z tytułu zapłaty podatku VAT na rachunek bankowy urzędu skarbowego…

Dalej

Jak będzie funkcjonował bezpieczny rachunek VAT?

unikanie opodatkowania

Uznanie i obciążenie rachunku VAT będzie się odbywało odpowiednio przez obciążenie albo uznanie rachunku rozliczeniowego posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku. Jeżeli od środków zgromadzonych na rachunku VAT urosną odsetki bank bez odrębnej dyspozycji posiadacza rachunku VAT uzna kwotą tych odsetek rachunek rozliczeniowy podatnika, dla którego jest prowadzony…

Dalej

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

księgowa

Od 1 dnia stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT będą mieć obowiązek wysyłania JPK_VAT, czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Od dnia 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, będą mieć obowiązek przekazywania innych struktur JPK na żądanie organów podatkowych. JPK_VAT to zestaw informacji o…

Dalej

Uznania i obciążenia bezpiecznego rachunku VAT

money-661584_1280

Bezpieczny rachunek VAT będzie mógł zostać uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułu: zapłaty kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku VAT, przy użyciu komunikatu przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3 ustawy o VAT, wpłaty kwot podatku VAT przez podatników, o których mowa w art. 103 ust. 5a ustawy…

Dalej

Czy każdy podatnik musi stosować split payment?

kurs waluty

Nie będą mieli obowiązku stosować metody płatności split payment (podzielona płatność) podatnicy, którzy regulują zobowiązania w sposób inny niż za pomocą elektronicznego przelewu lub tacy, którzy rozliczają się między sobą w walutach obcych. Teoretycznie split payment będzie dobrowolny i zależny od decyzji nabywcy. Jednakże przepisy ustawy z dnia 9 listopada…

Dalej

Split payment. Podatniku z bezpiecznego rachunku pieniędzy nie wypłacisz

money-661584_1280

Split payment jak wiele inicjatyw Ministra Finansów ma przeciwdziałać oszustwom podatkowym, którzy przywłaszczają VAT. Split payment znajdzie zastosowanie jedynie w odniesieniu do płatności dokonywanych za pomocą elektronicznych środków płatności (tj. przelew bankowy lub płatność kartą płatniczą). Od dnia 1 kwietnia 2018 r. wszystkie banki będą zobowiązane utworzyć dodatkowy bezpieczny rachunek…

Dalej

Centralne Repozytorium Faktur. Co planuje MF?

ministerstwo-finansow-gov

Minister Finansów chce wiedzieć o poczynaniach podatników coraz więcej, a w zasadzie wszystko. W tym celu tworzona jest baza, w której znajdą się informacje dostarczone do MF w postaci plików JPK. MF w ten sposób uzyska wiedzę o wszystkich wystawionych i otrzymanych przez podatników fakturach. Baza ta ma zostać uruchomiona…

Dalej